Het pand met de mijnwerkertjes

Het pand met de mijnwerkertjes

Op de gemeentelijke monumentenlijst van Haren komt het pand Rijksstraatweg 143-149 voor.
Het pand, bestaande uit winkel-kantoor en woningen werd gebouwd voor de firma Dikema en Camphuis te Groningen, onder architectuur van de Groningse architect A. Th. van Elmpt. De gemeente Haren verleende de bouwvergunning begin oktober 1926.
Antonius Theodorus van Elmpt (1866-1953) was een architect die eerst volgens de Jugendstil ontwierp, maar later de Amsterdamse school aanhing, zij het met eigen accenten. Zo versierde hij de door hem ontworpen gebouwen vaak met tegeltableaus. Toen hij dit gebouw mocht ontwerpen deed hij dat ook: voor het winkelgedeelte ontwierp hij een omranding van entree en etalage en voor het kantoorgedeelte werd de erkeruitbouw ondersteund door mannelijke ‘kariatiden’. Dit tableau werd gemaakt bij de Porceleyne Fles in Delft: links is een gekromde kolensjouwer afgebeeld, de zak kolen op de rug vasthoudend, rechts is een geknielde mijnwerker afgebeeld met mijnlampje en houweel, beide verwijzend naar de brandstoffenhandel en de steenkolenmijn.
Mannelijke kariatiden komen - uitgezonderd de Atlasfiguur, oa op het dak van het paleis op de Dam- weinig voor, meestal was deze rol weggelegd voor welgevormde vrouwen, die dan een dak –van een Griekse tempel - ondersteunden. In Groningen komen de mannelijke kariatiden nog voor bij de coöperatieve bakkerij ‘de Toekomst’ aan het Taco Mesdagplein, deze verbeelden een landarbeider met schop en een industriearbeider met een voorhamer. Freek Melles Dikema (1822-1909) was een brandstofhandelaar en kruidenier in Groningen, op de studentensociëteit Mutua Fides, stond hij bekend als ‘vadertje Dikema’. De brandstoffenhandel werd na zijn dood verkocht aan Camphuis met de bepaling dat de naam Dikema in de firmanaam behouden bleef.Feico Camphuis (1890-1945), geboren in Groningen en overleden in Duitsland, was koopman. Na zijn huwelijk ging hij wonen op Huize Vennebroek te Paterswolde. Hij was ook raadslid in Eelde-Paterswolde en later wethouder, locoburgemeester en werd van 1942-1943 als gijzelaar vastgehouden te Haaren en Moergestel (NBr). Hij nam deel aan het verzet en werd opnieuw gevangen gezet en is in het concentratiekamp Neuengamme overleden.Het kantoor van de firma was aan het Gedempte Zuiderdiep te Groningen, en de opslag bevond zich aan de Marwixstraat. Medefirmant en broer Johannes Camphuis (1894-1976), was na de oorlog de drijvende kracht achter de brandstoffen handel.Het huidige gebruik van het gebouw bestaat uit appartementen, een Primerawinkel en een eetcafé.Redenen voor de gemeente om dit pand als gemeentelijk monument aan te duiden zijn er in gelegen dat het een exemplarisch gebouw en beeldbepalend is, stijlzuiver en uniek.

Roelof van Wijk Voor de Harense HJistorische Vereniging Old Go

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl