Komt een monnik naar Yesse…

Komt een monnik naar Yesse…

Soms kijken we te Yesse direct om ons heen, zoals bij berichten over het Yesse aanpalende gebied ‘De Vork’, soms kijken we terug. Een voordeel als je met geschiedenis bezig bent: ruime keuze! 
 
Deze keer kijken we 800 jaar terug: Uit het verre Rijnland komen twee monniken naar Yesse, ongetwijfeld met enig gevolg. Abt Henricus van Heisterbach laat zich vergezellen door zijn schrijver Caesarius, op zijn visitatiereislangs verschillende cisterciënzer kloosters in Noord Nederland.  Daaronder Aduard en Yesse, maar ook de Martinikerk. Caesarius schrijft niet alleen wat zijn abt van hem vraagt, maar hij is daarnaast geïnteresseerd in lesstof voor zijn leerling-monniken. En die bestaat vaak uit ‘wonderverhalen’ en anekdotes die impliciet religieuze lessen bevatten.
 
Te Yesse noteerde hij twee wonderen. Een over een bewegend beeld van een gekroonde Maria die haar Zoon op schoot heeft. Aan het begin van de mis staat Hij op, neemt de kroon van Maria over en wanneer de priester spreekt ‘en Hij was vlees geworden’, gebeurt het omgekeerde. Het andere over een kaars die hardnekkig bleef branden ondanks dat deze meerdere malen gedoofd werd. Tenslotte een anekdote over twee schoolmeisjes, dus hij kon even vooruit! Overigens is dit een rechtstreeks bewijs dat er te Yesse al in het vroegste begin een schooltje geweest is. En de reis ging verder, naar de Martinikerk, waar het wonder van de Arm van Johannes de Doper werd vastgelegd. 
 
Al met al genoeg reden om Caesarius te eren. Zijn werk bestaat nog en ligt in de Kaiserliche Bibliotek in Paderborn. Tegelijkertijd willen we de banden tussen Yesse en de Martinikerk aanhalen door een manifestatie die half mei 2020 plaats zal vinden. 800 jaar later, de abt zou vergeten zijn als Caesarius hem niet had begeleid, maar dat deed hij wel. Let op verdere berichtgeving als u bijvoorbeeld mee wilt doen met een pelgrimage, of wordt het toch een processie, “Van Yesse naar Sint Jan, Middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster”.     
         
Annemiek Bos voor de Harense Historische Vereniging Old Go 
Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant november 2019

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl