De boerderij van de familie Nienhuis te Haren

De boerderij van de familie Nienhuis te Haren

De boerderij op de foto stond op het voormalige perceel Rijksstraatweg 313. Dit perceel had een forse omvang, namelijk bijna 23 are. Op deze plek staan nu een dubbele woning (313 en 313A) en een vrijstaand huis (313B). Het vrijstaande huis staat op de plek van de voormalige boomgaard.

De boerderij werd bewoond door de familie Nienhuis. Het gezin bestond uit zes zoons, waarvan er drie tot het laatst op de boerderij woonden en wel Freerk, Jan en Siebrand. Jan was getrouwd met Martje Speelman. Zij kregen een dochter Tetje. Freerk en Siebrand waren vrijgezel.

In 1978 kocht Jan Westerhof, bank-directeur in Haren, de boerderij van Freerk en Tetje Nienhuis. Westerhof bouwde op het door hem gekochte perceel 313 het huidige huis op nummer 313B en verkocht dit in 1993 aan de schrijver van dit artikel.

Ab Deelman


Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl