Onbekende foto inhuldiging burgemeester Boerema opgedoken

Onbekende foto inhuldiging burgemeester Boerema opgedoken

Een onbekende foto van de inhuldiging van burgemeester Boerema is op gedoken. Old Go kreeg hem toegezonden door Dirk Temme. De intrede van burgemeester Dirk Boerema in Haren vond plaats op 19 augustus 1910. Wie heeft er meer informatie over deze gebeurtenis of kent de op de foto afgebeelde mannen in uniform?

Eppo van Koldam heeft in zijn studie over “200 jaar gemeente Haren” niets gevonden over een inhuldigingsfeest voor de burgemeester, maar ziet wel een aantal aanknopingspunten om meer aan de weet te komen: De foto is afkomstig van J. Veenhoven. Dit kan Jan Veenhoven zijn, geboren te Haren op 2 april 1896. Ten tijde van de foto dus 14 jaar oud en mogelijk één van de jongeren op de foto. Het gezin van vader Hendrik Veenhoven woonde aan de Rijksstraatweg op (nu) nr. 216. Hendrik Veenhoven was geboren in 1861 te Groningen. Hij was op 16 mei 1891 te Haren gehuwd met Antje Rodermond, geboren te Noordlaren op 22 december 1865. Hendrik Veenhoven was timmerman van beroep. Het pand Rijksstraatweg 216 is nu onderdeel van Coen Hof Expert. Jarenlang (na het vertrek van Veenhoven) zat de schoenenzaak van de familie Eisses in dit pand.
Op de foto is onder het bord met de tekst “Hulde aan den Burgemeester” een deel van een naam te zien “P. ……DS”. Ik sluit niet uit, dat het hier de kuiper Pieter Arends betreft. Het gezelschap staat dan voor het pand Rijksstraatweg (nu) nrs. 192-194 (nu apotheek). Vergelijking van beschikbaar fotomateriaal lijkt deze conclusie (ik blijf voorzichtig) te bevestigen. Het oude pand Rijksstraatweg 192-194 is in 1937 afgebroken. Het huidige pand is toen gebouwd als “bankgebouw met annexen” door de bank Mesdag & Zonen.

Wil Legemaat uit Haren heeft de foto herkend! Zij gebruikte het eerder voor een boekje dat zij schreef over de muziekvereniging Apollo en kreeg het toen van Dhr. Bouwman.
Over de foto schreef zij het volgende: Deze foto is gemaakt bij de inhuldiging van burgemeester Boerema. Op de foto staan de leden van muziekvereniging Apollo.
Apollo was in 1906 opgericht en aanvankelijk droegen de leden platte petten en geen uniform. In de aanloop naar de aanschaf van een uniform, kochten ze eerst uniformpetten. En die hadden ze op deze foto voor het eerst op! Ze dragen dus nog geen uniform, daar hadden ze het geld nog niet voor bij elkaar gespaard, maar wel de pet. Overigens waren het een beetje surrogaatpetten: hoge uniformpetten. In 1926 werden 'echte uniformpetten' aangeschaft.  Dat waren geen hoge petten. Op de uniformen zelf heeft Apollo tot 1951 (!) moeten wachten!

Op de foto staan in elk geval: (de man met duimen in vestzakje niet meergerekend, die is niet bekend) v.l.n.r.: Mekkering, A. Arends, A. Bouwman, Steenwijk, B. Gramsbergen, J. Veenhoven, G. Postema, A. van Bergen, J. Gramsbergen, W. Bouwman, L. Bouwman, D. Sikkema. Allen lid van Apollo.
De foto staat ook in het boek  'Apollo 1906-2005, muziek in Haren'

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl