21. Archiefinventaris gemeente Haren 1811-1989

21. Archiefinventaris gemeente Haren 1811-1989

Korte beschrijving inhoud: Scans van de in januari 2005 door Henk Dröge opgestelde inventaris van de archieven van de gemeente Haren. In 2003/2004 heeft Henk Dröge als extern adviseur verbonden aan DOXsupport in opdracht van het gemeentebestuur van Haren een inventarisatie gemaakt van de archieven van de gemeente Haren. De inventaris is opgebouwd uit twee delen, te weten de periodes 1811-1920 en 1921-1989. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de in de inventaris opgenomen Inleiding. Vanwege de omvang van de bestanden is de inventaris hier opgenomen in de volgende onderdelen:

Voorwoord en Inleiding
Deel 1
Deel 2 tm 2.12
Deel 2 vanaf 2.13
Bijlagen

Het archief van de gemeente Haren is na de opheffing van de gemeente toegevoegd aan de inventaris van de Groninger Archieven en daarin opgenomen onder toegang 3156 (Deel 1) en 3157 (Deel2). De inventarisnummers zijn hetzelfde gebleven. Fysiek bevindt het archief zich nog steeds in Haren. Dit heeft gevolgen voor de aanvraagprocedure bij de Groninger Archieven. Zie onderstaande passage over genomen van de website van de Groninger Archieven. 

Stukken uit depot Hoogkerk of Haren
Onze collectie is zo omvangrijk dat een deel zich bevindt in onze depots in Hoogkerk en Haren. Voor deze stukken geldt dat ze moeten zijn aangevraagd vóór 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan uw bezoek. Het is tijdens uw bezoek niet mogelijk stukken uit deze depots voor dezelfde dag aan te vragen.
Voor het aanvragen van stukken uit de depots in Hoogkerk en Haren geldt geen maximum. Wilt u meer dan zes stukken aanvragen, maak dan gebruik van het e-mailadres studiezaal@groningerarchieven.nl. Geef in de mail aan om welke stukken het gaat en wanneer u ze komt inzien.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl