7. Kohieren hoofdelijke omslag

7. Kohieren hoofdelijke omslag

Korte beschrijving inhoud: Op de kohieren hoofdelijke omslag worden alle inwoners vermeld die moeten bijdragen aan de hoofdelijke omslag. De kohieren bevatten dus namen van inwoners. Uit de kohieren is de relatieve welvaart van de inwoners af te leiden. Wie meer bezat moest meer belasting betalen. Armlastigen komen op de kohieren niet voor. De kohieren vermelden meestal ook de adressen van de inwoners en soms hun beroep. Dat maakt de kohieren ook voor genealogen interessant. De kohieren betreffen de periode 1814 tot en met 1921. Uit deze periode zijn elf kohieren als bijlage opgenomen.

Toegang archief: Deel 1, inventarisnummers 733-821

Op de foto de villa Van Andringa de Kempenaer, Rijksstraatweg 240 te Haren. De bewoner/eigenaar notaris Jonkheer Julius Burmania van Andringa de Kempenaer behoorde in 1918 tot de hoogst aangeslagenen in de hoofdelijke omslag.

Kohieren hoofdelijke omslag (toelichting)
Bijlage 1 kohier 1814
Bijlage 2 kohier 1824
Bijlage 3 kohier 1830
Bijlage 4 kohier 1840
Bijlage 5 kohier 1850
Bijlage 6 kohier 1862
Bijlage 7 kohier 1871
Bijlage 8 kohier 1885
Bijlage 9 kohier 1895
Bijlage 10 kohier 1906
Bijlage 11 kohier 1918

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl