10. Gezinshoofdenregister 1812

10. Gezinshoofdenregister 1812

Korte beschrijving inhoud: Dit register omvat de 290 mannelijke inwoners met stemrecht in de gemeente Haren in 1812. Het register is opgenomen in een bewerkte vorm en niet als scan. Het register is de oudste lijst met inwoners van de gemeente Haren. Als bijlage zijn de gezinsstaten van de 290 inwoners bijgevoegd. In deze gezinsstaten gegevens als geboorte, overlijden, huwelijk, kinderen, beroep en (in een groot aantal gevallen) het adres.
Stemgerechtigd waren alleen de personen die zelfstandig inkomen verwierven. Arbeiders komen in het register dus niet voor.
Het bewerkte register begint met een algemene inleiding, waarin de betekenis en de opzet van het register worden uitgelegd.

Toegang archief: Deel 1 (1811-1920): 893

Op de foto: schoenmaker Eisses als gezinshoofd met de leden van zijn gezin (maar uiteraard niet in 1812)

Register gezinshoofden 1812
Gezinsstaten van 290 personen

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl