8. Lijsten gedekte merries 1836-1847

8. Lijsten gedekte merries 1836-1847

Korte beschrijving inhoud: De lijsten geven een overzicht van de in een jaar gedekte merries met een eigenaar woonachtig in de gemeente Haren. Gemiddeld gaat het per jaar om 135 merries. Deze zijn gedekt bij de volgende hengstenhouders in de omgeving: Jan Horst te Onnen, Hendrik Berends Bosman te Adorp, Jan Antonie van Hemmen te Haren, Pieter Brill te Aduard/Dorkwerd, Enne Bolt te Zuidwolde, Jannes van Bolhuis te Haren (1847), Jakob Struik te Yde, Evert Hovingh te Stedum en Jan Thijsma te In de Poel onder Noordwolde (1847). De lijst van 1842 is als bijlage bijgevoegd. Op deze lijst worden ook de eigenaren van de merries vermeld.

Toegang archief: deel 1 inventarisnummers 990 tm 994

Lijsten gedekte merries 1836-1847
Bijlage 1: overzicht 1842

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl