Ruilbeurs stickers zaterdag 9 december van 13 tot 16 uur

Kom naar onze ruilbeurs op 9 december als u het stickerboek "Historisch Haren in beeld' nog niet volgespaard hebt. Jumbo heeft de spaaractie verlengd tot en met 1 december 2023. Iedereen kan dus nog even stevig doorsparen. Maar mist u nog stickers, dan kunt u naar de ruilbeurs in "Ons Centrum" in de Kerkstraat komen op zaterdag 9 december van 13 tot 16 uur.

We streven ernaar dat iedereen die voldoende stickers heeft, aan het eind van de middag alle stickers compleet heeft. 

Heeft u stickers over omdat u het boek compleet heeft, dan stellen we het zeer op prijs als u de overgebleven stickers bij de Bestuursleden van Old Go inlevert of in de brievenbus doet zodat wij er anderen blij mee kunnen maken. 

U kunt de stickers in een eveloppe in de brievenbus doen op Schatstuk 8 en Meerweg 86 Haren en Dorpsweg 3 in Onnen. 

Old Go heeft geen lege stickerboeken.

 

Excursie naar Busmuseum Hoogezand 18 november

Old Go organiseert op zaterdag 18 november een bustocht naar het Busmuseum in Hoogezand. De excursie is inclusief een rondleiding in het museum en een lezing in het museum van Eppo van Koldam met als onderwerp "Verandering en ontwikkeling van het openbaar vervoer in Haren". Een kop koffie/thee en een plak cake zijn bij de prijs inbegrepen. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Wanneer:          zaterdag 18 november 2023
Tijdstip:            13.30 tot 16.30 uur
Vertrekpunt:     parkeerplaats station Haren
Kosten:             leden Old Go € 7,50 per persoon; niet-leden: € 15,00 per persoon
                        (maar zie onderstaande aanbod)
Betaling:           betaling bij aanmelding op bankrekeningnummer NL86 RABO 0157 0712 86
                         t.n.v. Harense Historische Kring Old Go.
Aanmelden:     info@oldgo.nl

Aanbieding lidmaatschap
Als u zich nu aanmeldt als lid van Old Go met ingang van 1 januari 2024 mag u aan de excursie op 18 november a.s. deelnemen als lid. U betaalt dan dus niet 15,00 maar € 7,50. Bovendien krijgt u de uitgave van Harens Old Goud van december 2023 gratis thuis bezorgd. Als u gebruik maakt van dit aanbod en ook deelneemt aan de excursie betaalt u € 17,50 + € 7,50 = € 25,00 bij een individueel lidmaatschap of € 27,50 + € 7,50 voor elke deelnemer bij een gezinslidmaatschap. Betaling van de genoemde bedragen bij aanmelding voor de excursie. Zie de bovenstaande gegevens voor aanmelding en betaling.

Lezing over het Blindeninstituut te Haren in oorlogstijd

Op 17 oktober geeft Johan Niezing een lezing over de oorlogsjaren met de titel "Het Blindeninstituut te Haren in oorlogstijd". 
Johan Niezing groeide op in Haren. Zijn vader was daar directeur van het blindeninstituut aan de Rijksstraatweg 284/286. Dit instituut werd in 1934 gevestigd in een voormalige jeugdgevangenis( tuchtschool). Het oude pand is inmiddels afgebroken en vervangen door nieuwe gebouwen van Visio De Heukelom. In de oorlog werden de panden van het blindeninstituut gevorderd door de Duitse bezetter en moesten alle pupillen elders worden ondergebracht. Na de oorlog werd het pand nog enige tijd gebruikt als gevangenis voor foute Nederlanders. In 1952 ging het instituut op in de Van Heukelomstichting en werd het taakveld verbreed. 

Locatie: Grand café Westerholm, Irenelaan 1, 9752LS Haren
Datum: 17 oktober 2023
Aanvang: 19.30 uur
Einde: ca 21.15 uur
Toegang: gratis voor alle belangstellenden. 

Presentatie ‘Historisch Haren in beeld’ op 15/9

Vrijdagmiddag 15 september 2023 presenteren medewerkers van de beide Jumbo’s in Haren op de markt in Haren het boek ‘Historisch Haren in beeld’. Een uniek fotoboek met ruim 125 afgedrukte foto’s en ruimte voor het plakken van 216 stickers met een foto. Het boek wordt gratis beschikbaar gesteld door de Jumbo’s aan de Kroonkampweg en het Anjerplein in Haren. De stickers ontvangt u bij uw boodschappen bij dezelfde Jumbo’s. 

Old Go verantwoordelijk voor samenstelling
Het boek is op verzoek van Jumbo samengesteld door de Harense Historische vereniging Old Go. Het is een boek geworden vol afbeeldingen die voor iedereen herkenbaar zijn (al moet u soms even wat moeite doen). Ook voor degenen die nog niet zo lang in Haren wonen. Dat is gedaan door naast een afbeelding van een oude situatie ook een afbeelding te plaatsen van dezelfde situatie die wel herkenbaar is of door in de tekst onder de afbeelding een duidelijke omschrijving te geven. Voor de samenstelling van het boek is door Old Go een werkgroep gevormd bestaande uit Henk Abbring, Henk Bazuin, Fenneke van der Es-Ezinga, Karel Gerbers, Hermien Noordhoff, Eppo van Koldam en Ingrid Smit.

De opzet van het boek
Een complete geschiedenis van Haren vindt u zeker niet in het boek. De werkgroep heeft keuzes moeten maken. Zo is gestart omstreeks 1900. Van die periode zijn de eerste foto’s beschikbaar. U leest dus niets over prehistorie of over de oude landhuizen. Het accent in het boek ligt op de ontwikkeling van Haren van een tamelijk arm boerendorp tot een forensendorp waar het aantrekkelijk wonen, winkelen en leven is. Uiteraard wordt er aandacht geschonken aan Glimmen, Noordlaren en Onnen. Bij het selecteren van de foto’s is steeds gekozen voor het historisch perspectief. U vindt dus in de diverse hoofdstukken geen volledig overzicht van wat er nu is, maar eerder van wat er nu niet meer is.

Sparen en ruilen
De stickers zult u zelf moeten sparen. Old Go helpt graag bij het ruilen. U kunt uw dubbele stickers aanbieden op onze facebookpagina Oldgo Haren. Uiteraard kunt u daar ook zien wat anderen in ‘de aanbieding’ hebben. Eind november zal Old Go een ruilbeurs organiseren. Daarover volgt nog nader bericht.

Subcategorieën

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl