Excursie rond Westerholm 24 september 2022

Excursie rond Westerholm 24 september 2022

Op 24 september 2022 opende Westerholm de nieuw gebouwde appartementen aan de Beatrixlaan. Op verzoek van Westerholm organiseerde Old Go een ‘historische wandeling rond Westerholm’. Aan de hand van 35 kaarten en foto’s gaf Eppo van Koldam uitleg over wat er rond Westerholm vanuit historisch perspectief te melden valt. En dat was heel wat. Na het programma voor Westerholm maakte Eppo nog twee rondes voor andere belangstellenden.

Op de foto geeft Eppo uitleg over het in de oorlog vernielde Oranje-Lippe monument op de hoek Westerse Drift / Wilhelminalaan. Foto: Fred Rozema.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl