Lezing Jim Klingers 27 februari 2020: Huis de Groninger Punt

Lezing Jim Klingers 27 februari 2020: Huis de Groninger Punt

Op 27 februari 2020 heeft de heer Jim Klingers in het dorpshuis De Hoeksteen te Noordlaren een interessante lezing gehouden over het huis De Groninger Punt. In het kader van een afstuuderscriptie heeft hij onderzoek gedaan naar dit markante huis bij de brug over de Drentsche Aa. Door Roelof van Wijk werd in Harens Old Goud 2017 nr 2 reeds aandacht besteed aan dit onderzoek. Nu konden ca 50 toehoorders het verhaal uit de eerste hand horen.

Belangrijke uitkomst van het onderzoek van Jim Klingers is, dat de lang aangehouden datering voor de oprichting niet klopt. Als die datum werd steeds 1736 aangehouden. Onjuist volgens Klingers. Het gebouw is veel ouder. De datum van 1736 behoort bij een nieuw huis, dat tolpachter Folkers in 1736 liet bouwen op het perceel van het huidig huis Welgelegen. Hij moest wel over gaan tot de bouw van een nieuw huis, omdat de oude pachter en herbergier Willemson bleef wonen op de Groninger Punt.

Het volledige onderzoek is te vinden op www.klingersbouwhistorie.nl onder het kopje ‘onderzoeken’.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl