Lezing Wil Legemaat en Piet Horst 4 maart 2015:  Stolpersteine in Haren

Lezing Wil Legemaat en Piet Horst 4 maart 2015: Stolpersteine in Haren

Op woensdag 4 maart 2015 werd de Old Go jaarvergadering 2015 gehouden in de Mellenshorst. De aftredend secretaris dhr. J. Offereins werd door mw. Ali Bakker bedankt voor zijn werk. Als opvolger werd mw. Annet Boekel welkom geheten. Het jaarverslag van de secretaris over 2014, het financieel verslag van de penningmeester en het verslag van de kascontrolecommissie werden goedgekeurd.

Na de pauze was er een lezing van mw. Wil Legemaat over "De Stolpersteine Haren". Ze heeft samen met Margriet Staal en Ali Bakker het initiatief genomen om in Haren Stolpersteine te leggen ter nagedachtenis aan de 33 joden uit Haren die de oorlog niet overleefd hebben. De  Stolpersteine zijn betonnen stenen van 10 x 10 cm waarop een messing plaatje is bevestigd. In dit plaatje zijn de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst. Ze zijn geplaatst in het trottoir voor de woning waar de weggevoerde mensen als laatste hebben gewoond. De Stolpersteine zijn een idee van de Duitse kunstenaar Demnig die zo ieder slachtoffer een eigen monument geeft. Het project is beschreven in het boek "Van kwaad tot onvoorstelbaar erger, verhalen achter de namen op de gedenksteen in Haren". (Harener Historische Reeks 15).

Hierna kwam dhr. Piet Horst aan het woord. Hij woonde als kind in de oorlog vlakbij de familie Wolff, vader, moeder en vijf zonen. De Stolpersteine voor deze 7 vermoorde joden liggen bij Waterhuizerweg 26. Hij vertelde over dit gezin. En verhaalde over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, opdat het nooit vergeten wordt.

De aanwezigen -volle zaal - waren zeer onder de indruk van de lezingen van mw. Wil Legemaat en Piet Horst.
Na afloop van de lezingen werden beiden bedankt door mw Ali Bakker.

In het aprilnummer van Harens Goud vindt u een uitgebreider verslag van de lezingen over de Stolpersteine.
Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl