Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn.

Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of vormgeving.

Waarom heeft Old Go een culturele ANBI status aangevraagd?

Old Go heeft de culturele ANBI status aangevraagd om haar donateurs in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Giften

Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via de link: www.belastingdienst.nl/giften van de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van Old Go.

Harense Historisch Kring Old Go
Julianastraat 28
9601 LR Hoogezand
Telefoon: 0598-395504
Mail Old Go

Bezoekerscentrum
Oude Brinkweg 12a
9751 RM Haren

Secretariaat
Henk Bazuin
Julianastraat 28
9601 LR Hoogezand
Telefoon: 0598-395504
Mail Henk Bazuin

Bankrekening t.n.v. Harense Historische Kring Old Go
IBAN NL86 RABO 0157 0712 86
BIC RABONL 2U

Beloningsbeleid

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Bestuurssamenstelling – per 1 maart 2019

 • Eppo van Koldam - voorzitter
 • Henk Droge – secretaris
 • Henk Bazuin – penningmeester
 • Hermien Noordhoff – algemeen bestuurslid
 • Henk Abbring – algemeen bestuurslid

Werkgroepen

 • Digitaal fotoarchief, contactpersonen Henk Abbring en Karel Eisses
 • Open Monumentendag, contactpersoon n.t.b.

Redactie Harens Old Goud

 • Henk Bazuin
 • Annemiek Bos
 • Trijnie Brunt
 • Dick van Nieulande
 • Roelof van Wijk

Mail Redactie Harens Old Goud

Webredactie

 • Dick Schaap
 • Hermien Noordhoff