ANBI status

 Gepubliceerd door op 10 januari 2018
 

ANBI status

De Harense Historische Kring Old Go te Haren heeft de culturele ANBI status aangevraagd. De culturele ANBI status stelt donateurs van Old Go in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte. Op deze pagina vindt u nadere informatie.

Wat is een (culturele) ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn.

Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of vormgeving.

Waarom heeft Old Go een culturele ANBI status aangevraagd?

Old Go heeft de culturele ANBI status aangevraagd om haar donateurs in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Giften

Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via de link: www.belastingdienst.nl/giften van de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van Old Go.

Informatie inzake het verwerven en behouden van de culturele ANBI status

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / Fiscaalnummer van Old Go is  8219.22.580.
Kamer van Koophandel nummer is 1173836.

—————————————————————————-

Relevante documenten

Algemeen
OldGo Statuten

Jaarverslag
OldGo Jaarverslag 2017

Beleidsplan
OldGo Beleidsplan 2018-2020

Financiële verslagen

 

Verdere relevante informatie

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

Het bevorderen van de belangstelling voor en het bundelen en publiceren van kennis over de geschiedenis van de gemeente Haren. Het omvat de plaatsen Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen en de buurtschappen Essen en Hemmen.
(Artikel 2 van de statuten van Old Go)

Contact gegevens

Harense Historisch Kring Old Go
Julianastraat 28
9601 LR Hoogezand
Telefoon: 0598-395504
E-mail: info@oldgo.nl

Bezoekerscentrum
Oude Brinkweg 12a
9751 RM Haren

Secretariaat
Henk Bazuin
Julianastraat 28
9601 LR Hoogezand
Telefoon: 0598-395504
E-mail  info@oldgo.nl

Bankrekening t.n.v. Harense Historische Kring Old Go
IBAN NL86 RABO 0157 0712 86
BIC RABONL 2U

Beloningsbeleid

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Bestuurssamenstelling – per 1 juli 2018

 • Voorzitter – vacature
 • Henk Bazuin – secretaris – telefoon: 0598-395504 – email: info@oldgo.nl
 • Henk Bazuin – penningmeester
 • Annet Boekel – algemeen bestuurslid
 • Hermien Noordhoff – kandidaat algemeen bestuurslid
 • Jaap Vrieling – algemeen bestuurslid
 • Henk Abbring – algemeen bestuurslid

Werkgroepen

 • Digitaal fotoarchief, contactpersonen Henk Abbring en Karel Eisses
 • Open Monumentendag, contactpersoon Jaap Vrieling

Redactie Harens Old Goud

 • Henk Bazuin
 • Annemiek Bos
 • Trijnie Brunt
 • Dick van Nieulande
 • Roelof van Wijk

Webmaster

 • Dick Schaap