Uitnodiging Jaarvergadering 2015 en Lezing

 Gepubliceerd door op 9 februari 2015
 

Uitnodiging voor de jaarvergadering van “Old Go” en de lezing van mevrouw Wil Legemaat, die zullen worden gehouden op:

4 maart 2015 in de Mellenshorst in Haren
Adres:  Waterhuizerweg 36
Aanvang 19.30 uur

Agenda voor de jaarvergadering

1. Opening en mededelingen

2. Jaarverslagen

a. van de secretaris
b. van de penningmeester +  begroting 2015
c. verslag kascontrolecommissie over 2014
d. benoeming lid van de kascontrolecommissie

3.  Benoeming en aftreden van bestuursleden

Afgetreden: Dhr. J. Offereins
Het bestuur stelt voor om in de bovengenoemde vacature te benoemen:
Mevr. Annet Boekel te Noordlaren

4.  Plannen en wensen voor 2015

5.  Rondvraag

6.  Sluiting jaarvergadering        (de jaarvergadering  duurt van: 19.30-20.15 uur )
Van 20.30- 22.00 uur kunt u luisteren naar van een lezing over:

“De Stolpersteine Haren”
door mevrouw Wil Legemaat

Graag tot ziens
Namens het bestuur van Old Go
Annet Boekel, secretaris